Vi tilbyder bruger-, kunde- og borgerundersøgelser, effekt- og resultatmålinger, evalueringer, fremskrivninger samt IT-understøtning.
Ydelser Cases
Vi bruger en bred palet af kvalitative og kvantitative metoder via interviews, spørgeskemaer og registre. Løsningen skræddersys til den enkelte kunde.
Metoder Profil
Vi hjælper med at omsætte viden til handling ved at facilitere processer, strategi- og ledelsesudvikling eller via business intelligence.
Hvem er vi Referencer
Moos-Bjerre & Lange ApS © 2017 CVR-nummer: 36032537